Şömine ve ısınma

Ateş Nedir ?

Sözlük anlamı ; yanıcı maddelerin oksijen ile girdikleri reaksiyon sonucu ısının ve ışığın oluştuğu kimyasal (exothermic) olay.

Odun'un ve birçok katı, sıvı yakıtın temel molekülleri Karbon ( C ) ve Hidrojen'den ( H ) oluşur. Yanma olayı bu elementlerin havadaki Oksijen ( O ) ile reaksiyona girerek, su ( H2O ) ve karbondioksit'e ( CO2 ) dönüşmesidir. Diğer bir basit anlatım ile ; katı haldeki odunun içindeki kimyasal enerjinin yanma sonucu ısı ve ışık enerjisine dönüşmesidir.

Yanma üçgeni Yanmanın oluşabilmesi için yanma üçgeni (the fire triangle) denilen durumun gerçekleşmesi gerekir.

  1. Yakıt (Şöminede odun)
  2. Enerji (Reaksiyonu başlatacak ısı enerjisi, tutuşturucular,kibrit,vs.)
  3. Hava (reaksiyonu devam ettirecek oksijen)

Doğanın Gücü : Madde dünyada atomlar bir araya gelerek elementleri ve maddeleri meydana getirirler. Eğer atomlar ısı, basınç gibi bir etkenle ayrıştırılırsa, hemen tekrar birbirleri ile ilişkiye girerek yeni elementler oluştururlar yani maddeye dönüşürler.

Yeterli ısı sağlandığı takdirde (ısı etkisi), odun içindeki moleküller (karbon ve hidrojen) kararsız hale (serbest) geldikten hemen sonra, yeniden kararlı hale dönebilmek için havadaki oksijen ile reaksiyona girerler. Buna oksidasyon denir. Oksidasyon reaksiyonu ne kadar hızlı olursa o kadar fazla ısı oluşur. Örneğin demir içindeki hidrojenin oksijen ile reaksiyonu (paslanma) çok yavaştır ve bu yüzden demir yüzeyi üzerindeki ısıl değer ancak 1°C artar. Katı ve sıvı yakıtlardaki oksidasyon çok hızlıdır, bu yüzden daha fazla ısı enerjisi sağlanır.

tablo1