Doğ-taş Şömine

© 1995-2014 Doğ-taş Şömine
Tasarım ve uygulama: Turhan

Şöminede Uyulması Gereken Kurallar

Şömine:

Baca ve şöminenin kurulması KASIM 1990 tarihli 24-2-2 Birleşik Teknik Dokümanında (DTU) (referans AFNOR DTU P 51-203) yapılan açıklamalara uygun olmalıdır. Sorumluluğumuz şöminenin verilmesiyle sınırlanmıştır. Tesisatın kurulması yürürlükte olan kurallara uygun olarak bu tür işleri yapmakta uzmanlaşmış ve tüm sorumluluğu üstlenebilecek yetkili kuruluşların kalifiye elemanları tarafından yapılmalıdır.

Tanıtma:

Sistem, birbirlerine bir özel geçme yöntemiyle bağlanmış FT 20 dökme demir parçalar grubundan oluşmaktadır, sızdırmazlık ateşe dayanıklı bir macunla sağlanmıştır.

Grup, ısıtma gövdesinin dışına uygun şekilde yerleştirilmiş cıvata ve somunlarla bağlanmıştır. Kapak contası, cam tamponu, seramik levha (yanma bölmeleri için) gibi ilave edilecek parçalar amyantsız olacaktır. Şöminelerin, ısıtma gövdesi dış yüzeylerinin tamamı yalıtkan levhalardan oluşmuş bir dahili ısı toplama havası devresi vardır (prizmatik şömineler dışında). Şöminelerde, üst taraftan deflektörle tespit edilmiş olan bir dekoratif “Levha” dan oluşan çift şömine tabanı bulunmaktadır (prizmatik şömineler dışında). Sonuç olarak, bu levhanın sökülmesi ve takılması detektörün daha önceden sökülmesine bağlıdır(prizmatik şömineler dışında).

Çalışma özellikleri:

Tavsiye edilen yakıtlar; Ürünlerimiz sadece odun yakmak için tasarlanmıştır meşe, gürgen, kayın, vb. Sert ağaç yumuşağa göre tercih edilir: kavak, söğüt, vb. Çok şiddetli olarak yandıklarından reçineliler tavsiye edilmezler. Sadece nem oranı %20’ nin altında olan kuru ağaç kullanın (bunun anlamı, kesildikten sonra kapalı ve iyi havalandırılan bir yerde 2 yıl bekletilmiş ağaç demektir).

Yeni kesilmiş ağacın verimi daha düşüktür ve daha çok katran oluşmasına neden olur, bundan başka yeni kesilmiş veya kurumamış ağaç ateşi boğarak anormal bir katran birikimine yol açar ve sonuç olarak bir şömine yangını çıkabilir.

Kullanılması yasaklanmış yakıtlar:

Doldurma:

Önemli uyarılar: